Dijous innovadors: Les ciències fotòniques en l’àmbit de la salut

Dijous Innovadors

19 h – 21 h (sopar inclòs)
Espai Pizzicato, Palau de la Música

Les ciències fotòniques en l’àmbit de la salut


Moderació: Antoni Gilabert, director de l’Àrea d’Innovació i Partenariat del CSC, i
Joan Cornet, director general InnoHealth Academy


19.00 h. Benvinguda i presentació de la jornada
19.10 h. Intervenció Lluís Torner, director de l’ICFO (Institut de Ciències Fotòniques)
Es dinamitzarà amb un col·loqui amb els assistents a partir de preguntes proposades pel ponent


20.00 h a 21.00 h. Sopar i cloenda

Inscripcions