Information

Addressed: Managers of health organisations

Partners: SCGS & Academia

Language: Catalan

Format: Presential

Calendar: March 1, 2023

Duration: 2 hours

Els objectius d’aquesta sessió de treball són:

  • Analitzar la situació dels professionals de la salut de les organitzacions.
  • Identificar els factors que afavoreixen el malestar i els problemes emocionals.
  • Avaluar l’impacte de la situació.
  • Conèixer les accions que s’estan duent a terme en les organitzacions.
  • Explorar noves accions per millorar la situació actual.
  • Explicar la proposta del Pla de Salut Psicològica i Benestar en les Organitzacions de la Salut.
  • Dissenyar un full de ruta per impulsar mesures i accions.
To Know more
Learn more about Ekko’s unique features.

Do you have any question?
Let's get in touch

Contact us!